Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  sügisvaheaeg 25. - 31. oktoober 2021.a;
 •  jõuluvaheaeg 23. detsember 2021.a kuni 9. jaanuar 2022.a;
 •  talvevaheaeg 28. veebruar kuni 6. märts 2022. a;
 •  kevadvaheaeg 25. aprill kuni 1. mai 2022. a;
 •  suvevaheaeg (v.a lõpuklass) 14. juuni kuni 31. august 2022. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 19. november 2021
 • 2. trimester 20. november 2020 - 11. märts 2022
 • 3. trimester 12. märts - 14. juuni 2022

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale

Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  sügisvaheaeg 25. - 31. oktoober 2021.a;
 •  jõuluvaheaeg 23. detsember 2021.a kuni 9. jaanuar 2022.a;
 •  talvevaheaeg 28. veebruar kuni 6. märts 2022. a;
 •  kevadvaheaeg 25. aprill kuni 1. mai 2022. a;
 •  suvevaheaeg (v.a lõpuklass) 14. juuni kuni 31. august 2022. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 19. november 2021
 • 2. trimester 20. november 2020 - 11. märts 2022
 • 3. trimester 12. märts - 14. juuni 2022

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale