Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  sügisvaheaeg 19. oktoober kuni 25. oktoober 2020. a;
 •  jõuluvaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
 •  talvevaheaeg 22. veebruar kuni 28. veebruar 2021. a;
 •  kevadvaheaeg 19. aprill kuni 25. aprill 2021. a;
 •  suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni kuni 31. august 2021. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 20. november 2020
 • 2. trimester 21. november 2020 - 12. märts 2021
 • 3. trimester 13. märts - 07. juuni 2021

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale

Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  sügisvaheaeg 19. oktoober kuni 25. oktoober 2020. a;
 •  jõuluvaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
 •  talvevaheaeg 22. veebruar kuni 28. veebruar 2021. a;
 •  kevadvaheaeg 19. aprill kuni 25. aprill 2021. a;
 •  suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni kuni 31. august 2021. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 20. november 2020
 • 2. trimester 21. november 2020 - 12. märts 2021
 • 3. trimester 13. märts - 07. juuni 2021

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale