Oluline

Nakkushaiguste leviku tõkestamise üldised põhimõtted 01. november Puka Kool


 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema või andma loa lapse kiirtestimiseks koolis.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Lihtsustatud karantiini ja testimise kord

 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või koolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud kooli õpilased jääma karantiini ega end ka testima.
 • Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele ja kõigile alla 12aastastele õpilastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 • tuleb teha kiirtest kontaktist alates 5. päeva hommikul. Vajadusel saab testi koolist. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda.
 • Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes.
 • Juhul, kui õpilane või lapsevanem ei ole testimisega nõus, tuleb õpilasel olla 5 päeva karantiinis.
 • Kui lasteaialaps või täielikult vaktsineerimata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda-kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Kust leida infot?

 • Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: https://www.hm.ee/et/koroona
 • Küsimuste korral: info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad: distantsope@harno.ee
 • Rajaleidja veebis vastab tööpäeviti kell 10–14 veebipsühholoog
 • Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed ja noored ning see töötab ööpäevaringselt. Lasteabi pakub ka võimalust suhelda veebichati vahendusel.
 • Vaktsineerimise korraldus: riigiinfo telefonilt 1247
 • Värskeim info vaktsineerimise kohta: vaktsineeri.ee
 • Korduma kippuvad küsimused: kkk.kriis.ee
 • Terviseamet.ee
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin: eesti keeles 1226 (E–R 16–20), vene keeles 1227 (T 16–20)
 • Perearsti nõuandeliin 1220
 • Haridusteemalistes õigusküsimustes saab pöörduda: oigus.kriis@hm.ee

 

 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema või andma loa lapse kiirtestimiseks koolis.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Lihtsustatud karantiini ja testimise kord

 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või koolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud kooli õpilased jääma karantiini ega end ka testima.
 • Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele ja kõigile alla 12aastastele õpilastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 • tuleb teha kiirtest kontaktist alates 5. päeva hommikul. Vajadusel saab testi koolist. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda.
 • Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes.
 • Juhul, kui õpilane või lapsevanem ei ole testimisega nõus, tuleb õpilasel olla 5 päeva karantiinis.
 • Kui lasteaialaps või täielikult vaktsineerimata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda-kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Kust leida infot?

 • Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: https://www.hm.ee/et/koroona
 • Küsimuste korral: info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad: distantsope@harno.ee
 • Rajaleidja veebis vastab tööpäeviti kell 10–14 veebipsühholoog
 • Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed ja noored ning see töötab ööpäevaringselt. Lasteabi pakub ka võimalust suhelda veebichati vahendusel.
 • Vaktsineerimise korraldus: riigiinfo telefonilt 1247
 • Värskeim info vaktsineerimise kohta: vaktsineeri.ee
 • Korduma kippuvad küsimused: kkk.kriis.ee
 • Terviseamet.ee
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin: eesti keeles 1226 (E–R 16–20), vene keeles 1227 (T 16–20)
 • Perearsti nõuandeliin 1220
 • Haridusteemalistes õigusküsimustes saab pöörduda: oigus.kriis@hm.ee