Õppetöö

Konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad 2022/23 õa


Õpetaja

Kellaaeg

Ruum

Ene Aigro

Kokkuleppel

võimla

Harri Irv

Kokkuleppel

tööõpetuse klass

Kai Kadaja

Kokkuleppel

võimla

Jane Everst

E 7. tund

4. klassi ruum

Tanel Kiislar

R 7. tund

ajaloo klass

Eva Kosk

K,N 7. tund

1. klassi ruum

Raina Koort

Kokkuleppel

Kunstiklass

Karin-Kaja Liigand

N 13.10- 15.00 või kokkuleppel

Vene keele klass

Sille Lõõndre

E, N, R 7.45-8.20 või kokkuleppel

Muusikaklass

Riina Lõhmus

T,N 6.-7.tund

3. klassi ruum

Eve Mäeorg

K. 6.-7.tund

Arvutiklass

Liidia Saarmann

Kokk uleppel

Logopeedi ruum

Marju Sarapuu

R 5.-6. tund

2. klassi ruum

Aime Soonvald

K 7. tund

Inglise keele klass

Lia Sokkand

Kokkuleppel

 

Kadri Veider

E 1. tund ja 6.-7. tund, R 6.-7. tund

Matemaatika klass

Tiiu Venski

N 6. tund või kokkuleppel

Eesti keele klass

Arnold Looga

K 7. tund

Loodusainete klass

 

 

 

 

Õpetaja

Kellaaeg

Ruum

Ene Aigro

Kokkuleppel

võimla

Harri Irv

Kokkuleppel

tööõpetuse klass

Kai Kadaja

Kokkuleppel

võimla

Jane Everst

E 7. tund

4. klassi ruum

Tanel Kiislar

R 7. tund

ajaloo klass

Eva Kosk

K,N 7. tund

1. klassi ruum

Raina Koort

Kokkuleppel

Kunstiklass

Karin-Kaja Liigand

N 13.10- 15.00 või kokkuleppel

Vene keele klass

Sille Lõõndre

E, N, R 7.45-8.20 või kokkuleppel

Muusikaklass

Riina Lõhmus

T,N 6.-7.tund

3. klassi ruum

Eve Mäeorg

K. 6.-7.tund

Arvutiklass

Liidia Saarmann

Kokk uleppel

Logopeedi ruum

Marju Sarapuu

R 5.-6. tund

2. klassi ruum

Aime Soonvald

K 7. tund

Inglise keele klass

Lia Sokkand

Kokkuleppel

 

Kadri Veider

E 1. tund ja 6.-7. tund, R 6.-7. tund

Matemaatika klass

Tiiu Venski

N 6. tund või kokkuleppel

Eesti keele klass

Arnold Looga

K 7. tund

Loodusainete klass