Uudised

Õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimine 04. veebruar Puka Kool

Lp. lapsevanemad!
Vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi korraldusele algab kõigi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine, et pidurdada koolikollete teket ja nakatunud kiirelt avastada.


Juuni kuuni toimub testimine 2 korda nädalas reeglina esmaspäeval ja neljapäeval.

Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane.

Positiivse kiirtesti saanud õpilane läheb koju ja jääb 10 päevaks karantiini, vajadusel võtab ühendust oma perearstiga. Teste saab soovi korral koolist kaasa küsida.

Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele, saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata.

Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: https://www.hm.ee/et/koroona

Olge terved!

Margot Keres

Puka Kool

Juuni kuuni toimub testimine 2 korda nädalas reeglina esmaspäeval ja neljapäeval.

Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane.

Positiivse kiirtesti saanud õpilane läheb koju ja jääb 10 päevaks karantiini, vajadusel võtab ühendust oma perearstiga. Teste saab soovi korral koolist kaasa küsida.

Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele, saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata.

Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: https://www.hm.ee/et/koroona

Olge terved!

Margot Keres

Puka Kool